Příjem nových dětí

Děti okolo stolu s právě vyrobenými jednohubkami

Naše Církevní mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů, nebo rodičů jiného vyznání. Podmínkou přijetí je souhlas s křesťanskou výchovou dítěte. Přijímáme nejen děti zdravé, ale podle možností i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (v tomto případě je potřebná spolupráce se Speciálně pedagogickými centry).

Termín zápisu, místo a doba vydávání „Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenčních listů“ jsou po dohodě se zřizovatelem (podle § 34 školského zákona) vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu do CMŠ a zveřejněny na webových stránkách CMŠ. Přijímáme žádosti pouze na následující školní rok.

Děti prřipravují sazeničkyO zařazení dítěte do Církevní mateřské školy rozhoduje ředitelka školy, která zároveň sdělí termín, kdy si mohou rodiče dětí vyzvednout "Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy", nebo "Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy na zkušební dobu".

Pokud počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, upřednostňuje ředitelka přijetí dětí z rodin, kde mají zvláštní zájem o křesťanskou výchovu svého dítěte; dětí 5-6letých; dětí z rodin s větším počtem dětí; sourozenců docházejících dětí; dále dětí, které nastoupí docházku na začátku školního roku - t.j. v září; dětí, které jsou přihlášeny na každodenní docházku, před dětmi s docházkou nepravidelnou a dětmi s docházkou na 4 hodiny; a dětí, které doporučí Speciálně pedagogické centrum.

Nepřijímáme děti, které nejsou očkované (pokud pro to nejsou vážné zdravotní důvody, potvrzené lékařem)

Zápis dětí do Církevní mateřské školy v roce 2020

1. krok: (do neděle 26. dubna 2020)

Vyplnit čitelně Žádost o přijetí dítěte

Vybrat Vámi zvolený čas příchodu viz rozpis
a zaznamenat tento čas do „Žádosti o přijetí dítěte“ - pod „Registrační číslo“ - vpravo nahoře).
Čas Vám pak bude potvrzen e-mailem.

Tuto vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte“ doručit do CMŠ
(e-mailem, datovou schránkou nebo osobně do schránky na vrátnici Lipenská 1)

2. krok: (v pondělí 4. května 2020)

Dostavit se do CMŠ v čase který jste si vyznačili rozpisu na webových stránkách,
aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

  1. K zápisu je třeba přinést:
  2. Evidenční list“ (prosíme vytiskněte oboustranně)
  3. (V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře)
  4. Čestné prohlášení k očkování
  5. Kopii rodného listu dítěte
  6. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte
  7. Kopii očkovacího průkazu
  8. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce - oprávnění dítě zastupovat
  9. Cizinci mimo EU - povolení k pobytu