Příjem nových dětí

Naše Církevní mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů, nebo rodičů jiného vyznání. Podmínkou přijetí je souhlas s křesťanskou výchovou dítěte. Přijímáme nejen děti zdravé, ale podle možností i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (v tomto případě je potřebná spolupráce se Speciálně pedagogickými centry).

Termín zápisu, místo a doba vydávání „Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenčních listů“ jsou po dohodě se zřizovatelem (podle § 34 školského zákona) vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu do CMŠ a zveřejněny na webových stránkách CMŠ. Přijímáme žádosti pouze na následující školní rok.

O zařazení dítěte do Církevní mateřské školy rozhoduje ředitelka školy, která zároveň sdělí termín, kdy si mohou rodiče dětí vyzvednout "Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy", nebo "Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy na zkušební dobu".

Pokud počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, upřednostňuje ředitelka přijetí dětí z rodin, kde mají zvláštní zájem o křesťanskou výchovu svého dítěte; dětí 5-6letých; dětí z rodin s větším počtem dětí; sourozenců docházejících dětí; dále dětí, které nastoupí docházku na začátku školního roku - t.j. v září; dětí, které jsou přihlášeny na každodenní docházku, před dětmi s docházkou nepravidelnou a dětmi s docházkou na 4 hodiny; a dětí, které doporučí Speciálně pedagogické centrum.

Nepřijímáme děti, které nejsou očkované (pokud pro to nejsou vážné zdravotní důvody, potvrzené lékařem)

Zápis dětí do Církevní mateřské školy v roce 2019

2. května 2019 od 13:00 do 17:00

Zapisujeme pouze na školní rok 2019 – 2020.
Prosíme, přicházejte k zápisu i s dětmi.

  1. Co potřebujete:
  2. Rodný list dítěte
  3. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  4. Děti s postižením - zprávu nebo doporučení z SPC, od lékaře…
  5. Cizinci mimo EU - potvrzení o dlouhodobém pobytu
  6. U pěstounů - doklad o svěření dítěte do péče
  7. Průkaz totožnosti
  8. Evidenční list“ s potvrzením od pediatra
  9. Žádost o přijetí dítěte

Doporučujeme vzít dětem přezůvky, aby nemusely chodit po třídě bosé.
Při zápisu nezáleží na pořadí.

Dokumenty potřebné k vyplnění - „Žádost o přijetí dítěte“ a „Evidenční list“ si lze vyzvednout v CMŠ již v dubnu,
nebo zde ke stažení (viz výše).
(děkujeme, že si „Evidenční list“ vytisknete oboustranně)