Příjem nových dětí

Děti okolo stolu s právě vyrobenými jednohubkami

Naše Církevní mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů, nebo rodičů jiného vyznání. Podmínkou přijetí je souhlas s křesťanskou výchovou dítěte. Přijímáme nejen děti zdravé, ale podle možností i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (v tomto případě je potřebná spolupráce se Speciálně pedagogickými centry).

Termín zápisu, místo a doba vydávání „Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenčních listů“ jsou po dohodě se zřizovatelem (podle § 34 školského zákona) vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu do CMŠ a zveřejněny na webových stránkách CMŠ. Přijímáme žádosti pouze na následující školní rok.

Děti prřipravují sazeničkyO zařazení dítěte do Církevní mateřské školy rozhoduje ředitelka školy, která zároveň sdělí termín, kdy si mohou rodiče dětí vyzvednout "Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy", nebo "Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy na zkušební dobu".

Pokud počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, upřednostňuje ředitelka přijetí dětí z rodin, kde mají zvláštní zájem o křesťanskou výchovu svého dítěte; dětí 5-6letých; dětí z rodin s větším počtem dětí; sourozenců docházejících dětí; dále dětí, které nastoupí docházku na začátku školního roku - t.j. v září; dětí, které jsou přihlášeny na každodenní docházku, před dětmi s docházkou nepravidelnou a dětmi s docházkou na 4 hodiny; a dětí, které doporučí Speciálně pedagogické centrum.

Nepřijímáme děti, které nejsou očkované (pokud pro to nejsou vážné zdravotní důvody, potvrzené lékařem)

Zápis dětí do Církevní mateřské školy v roce 2019

2. května 2019 od 13:00 do 17:00

Zapisujeme pouze na školní rok 2019 – 2020.
Prosíme, přicházejte k zápisu i s dětmi.

  1. Co potřebujete:
  2. Rodný list dítěte
  3. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  4. Děti s postižením - zprávu nebo doporučení z SPC, od lékaře…
  5. Cizinci mimo EU - potvrzení o dlouhodobém pobytu
  6. U pěstounů - doklad o svěření dítěte do péče
  7. Průkaz totožnosti
  8. Evidenční list“ s potvrzením od pediatra
  9. Žádost o přijetí dítěte

Doporučujeme vzít dětem přezůvky, aby nemusely chodit po třídě bosé.
Při zápisu nezáleží na pořadí.

Dokumenty potřebné k vyplnění - „Žádost o přijetí dítěte“ a „Evidenční list“ si lze vyzvednout v CMŠ již v dubnu,
nebo zde ke stažení (viz výše).
(děkujeme, že si „Evidenční list“ vytisknete oboustranně)