Příjem nových dětí

Naše Církevní mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů, nebo rodičů jiného vyznání. Podmínkou přijetí je souhlas s křesťanskou výchovou dítěte. Přijímáme nejen děti zdravé, ale podle možností i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (v tomto případě je potřebná spolupráce se Speciálně pedagogickými centry).

Místo, termín a doba vydávání „Žádosti o přijetí dítěte do Církevní mateřské školy“ a „Evidenčních listů“ a termín přijímání vyplněných žádostí pro podání „Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání“ jsou po dohodě se zřizovatelem (podle § 34 školského zákona) vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu do CMŠ a zveřejněny na webových stránkách CMŠ. Přijímáme žádosti pouze na následující školní rok.

O zařazení dítěte do Církevní mateřské školy rozhoduje ředitelka školy, která zároveň sdělí termín, kdy si mohou rodiče dětí vyzvednout "Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy", nebo "Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy na zkušební dobu".

Pokud počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, upřednostňuje ředitelka přijetí dětí z rodin s větším počtem dětí; z rodin, kde mají zvláštní zájem o křesťanskou výchovu svého dítěte; dále dětí 5-6letých; dětí, které nastoupí docházku na začátku školního roku - t.j. v září; dětí, které jsou přihlášeny na každodenní docházku, před dětmi s docházkou nepravidelnou a dětmi s docházkou na 4 hodiny; a dětí, které doporučí Speciálně pedagogické centrum, protože pro jejich rozvoj je potřebná docházka do kolektivu.

Zápis

2. a 3. května 2018 od 13:00 do 16:30
Zapisujeme pouze na školní rok 2017 – 2018.

Prosíme, přicházejte k zápisu i s dětmi.

 1. Co potřebujete:
 2. Rodný list dítěte
 3. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 4. Cizinci – povolení k pobytu
 5. Děti s postižením - zprávu z SPC, od lékaře…
 6. Evidenční list(s potvrzením od pediatra)
 7. Žádost o přijetí dítěte

 8. Doporučujeme vzít dětem přezůvky.
  Při zápisu nezáleží na pořadí.

  Dokumenty potřebné k vyplnění - „Žádost o přijetí dítěte“ a „Evidenční list“ lze vyzvednout v CMŠ již v dubnu,
  nebo zde ke stažení (viz výše).